Nosarzewski | Kancelaria Radcy Prawnego

Skuteczność
prawa leży
w jego
Wykonaniu
Iuris effectus in executione consistit

Kancelaria funkcjonuje na rynku usług prawniczych od 1 stycznia 1995 roku.

Zdobyte w tym czasie doświadczenie stanowi nieocenioną wartość w naszej codziennej pracy będąc zarówno źródłem inspiracji, jak i podstawą do szukania nowych rozwiązań w ciągle zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, uzależniając formę współpracy od woli
Klienta. Oferujemy usługi w zakresie
doradztwa i obsługi prawnej, jak również
zastępstwa prawnego przed sądami oraz
organami administracji rządowej
i samorządowej. Wynagrodzenie ustalane jest
indywidualnie z każdym Klientem w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

W prowadzeniu działalności prawniczej opieramy się na wzajemnym zaufaniu
i uczciwości. Dlatego też oferowany profesjonalizm to nie tylko legitymacja do działania, ale również gwarancja najwyższej jakości naszych usług, które świadczymy kierując się przede wszystkim szacunkiem do Klienta oraz zasadami etyki wynikającymi z wykonywania zawodu zaufania publicznego.